Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

2015
09
Jul
20:00 – 22:00
Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut organiseerde in samenwerking met Fellow Ruben Jacobs (cultuursocioloog) twee avonden onder de titel Soft Strategies, een verwijzing naar de manier waarop ontwerpers technologische objecten ‘menselijker’ kunnen maken. Op 9 juli 2015 ging het gesprek met de ontwerpers Metahaven, Marcel Schouwenaar van Incredible Machine, Simone Niquille en Florian Cramer, programmaleider Creating 010 over de ethische kanten van de ontwerppraktijk. Hoe ethisch kan een ontwerper zijn? Hoe ver rijkt zijn vermogen om onderliggende systemen te beïnvloeden? 

2015
02
Jul
20:00 – 22:00
Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut organiseerde in samenwerking met Fellow Ruben Jacobs (cultuursocioloog) twee avonden onder de titel Soft Strategies, een verwijzing naar de manier waarop ontwerpers technologische objecten ‘menselijker’ kunnen maken. Op 2 juli 2015 verkenden we met designhistoricus Timo de Rijk en techniekfilosoof Steven Dorrestijn de geschiedenis en theorie achter de - vaak onzichtbare - moraal van objecten. Welke ethische overwegingen liggen ten grondslag aan de totstandkoming van objecten en hoe kunnen we deze zichtbaar maken? 

2015
25
Apr
16:00 – 20:00
Het Nieuwe Instituut

Naar aanleiding van de 34e Wereldtentoonstelling die op 1 mei opende in Milaan, besteedde Het Nieuwe Instituut van 26 april t/m 23 augustus 2015 uitgebreid aandacht aan het fenomeen in het programma Innovation at the World Expo 1851 - now. Het Nieuwe Instituut opende op zaterdag 26 april de tentoonstellingen Wat is Nederland. 14 deelnames aan de Wereldtentoonstelling, GLAS. Voertuig van vooruitgang, Tuin van Machines en Verrassende Vondsten #4 – Monumenten voor vrede.